More Website Templates @ TemplateMonster.com - April 21, 2014!

Street'owa Kula

* - termin do potwierdzenia przez lokalnego organizatora

STREETBALL'OWA KRYSZTAŁOWA KULA REGULAMIN

I. POMYSŁ i IDEA

STREETBALL'OWA KRYSZTAŁOWA KULA to pomysł kilku sympatyków koszykówki ( którzy ją “w sercu noszą” ), spięcia jedną klamrą wybranych, doskonale zorganizowanych Turniejów koszykówki ulicznej na Śląsku, rozgrywanych zgodnie z zasadami Fair Play*. Założeniem jest szerzenie, poprzez wybrane Turnieje, idei Fair Play, która jest normą wartości w sporcie. Należy pamiętać, że w sporcie nie chodzi tylko o wygraną, należy też czerpać z niego przyjemność nawet wtedy gdy się wie, że się przegrało. Tak naprawdę miejsce na podium jest tylko dekoracją (dodatkiem), a najważniejszy jest sam udział w rywalizacji. Dlatego też STREETBALL'OWA KRYSZTAŁOWA KULA to nagroda dla drużyn, które chcą wziąć udział w rywalizacji sportowej w jak największej liczbie Turniejów. Nagroda przyznawana jest przez Organizatora za zwycięstwo w końcowej klasyfikacji punktowanej za udział i zdobycie miejsca punktowanego w niezależnych Streetballowych Turniejach (koszykówki ulicznej), które organizowane są przez lokalnych Organizatorów. Cały cykl 15-tu Turniejów punktowany jest według podanych poniżej zasad i zakończony zostanie wręczeniem pamiątkowych wyróżnień podczas ostatniego Turnieju.

*Fair play - jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem różnego rodzaju oszustw sportowych oraz korzyści wynikających z błędów sędziego (dlatego w wielu Streetballach – nie ma sędziów, a są jedynie obserwatorzy). Zawodnika przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w przypadku zwycięstwa, jak i porażki.

II. CELE

 • Międzypokoleniowa integracja środowiska koszykarskiego – od najmłodszych kategorii rozgrywek do kategorii Open,
 • popularyzacja idei fair play,
 • popularyzacja koszykówki ulicznej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
 • umożliwienie sprawdzenia swych umiejętności w sportowej rywalizacji,
 • aktywizacja społeczeństwa, w tym przede wszystkim młodzieży i pobudzenie inicjatywy do działania,
 • dobra zabawa.

III. ORGANIZATOR

Organizatorem odpowiedzialnym za realizację pomysłu STREETBALL'OWA KRYSZTAŁOWA KULA jest MUSTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, przy ul. Runowej 37. Wszelkie informacje oraz bieżąca klasyfikacja punktowa dostępne są pod adresem http://www.sordrewstreetball.pl/. Partnerami idei STREETBALL'OWA KRYSZTAŁOWA KULA są: SOR-DREW S.A., Śląski Związek Koszykówki, Urząd Miejski w Świętochłowicach, OSiR Skałka w Świętochłowicach, MOSiR Ruda Śląska, MOSiR Rybnik, OSiR Bytom, Stowarzyszenie Bielska Liga Koszykówki.

IV. CZAS I MIEJSCE

 • 1.05 - RYBNIK
 • 6.05 - RYBNIK
 • 19.05 - KATOWICE
 • 26.05 - RYBNIK (nocny)
 • 27.05 - KATOWICE
 • 2.06 - BIELSKO – BIAŁA
 • 2.06 - ŚWIĘTOCHŁOWICE (nocny)
 • 9.06 - RYBNIK (nocny)
 • 16.06 - BYTOM
 • 23.06 - RUDA ŚLĄSKA*
 • 11.08 - CHORZÓW*
 • 18.08 - RACIBÓRZ
 • 1.09 - KATOWICE*
 • 8.09 - PSZCZYNA
 • 9.09 - ŚWIĘTOCHŁOWICE

* terminy do potwierdzenia przez właściwych Organizatorów

V. UCZESTNICY

Każda drużyna może wystąpić w dowolnej liczbie Turniejów, dzięki czemu może zdobyć większą ilość punktów w klasyfikacji generalnej. Poszczególne kategorie wiekowe, które punktowane będą w ramach STREETBALL'OWEJ KRYSZTAŁOWEJ KULI.

1. Chłopcy/Mężczyźni
 • 2004 i młodsi
 • 2002 i młodsi
 • 2000 i młodsi
 • OPEN
2. Dziewczęta/Kobiety
 • 2004 i młodsi
 • 2002 i młodsi
 • 2000 i młodsi
 • OPEN*

* OPEN Kobiety - jeżeli w klasyfikacji kobiet zgłosi się tylko 1 drużyna, wówczas zostanie ona zakwalifikowana do kategorii JUNIOR MĘŻCZYZN

Każdy zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny) jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia klasyfikacji końcowej. Administratorem danych osobowych jest FREEDOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, przy ul. Runowej 37 oraz SOR-DREW S.A. z siedzibą w Świętochłowicach, przy ul. Sztygarskiej 26. Dane w postaci: imię i nazwisko, nazwa drużyny, miasto, płeć, kategoria wiekowa, uzyskany wynik, ewentualny wizerunek będą przetwarzane w celu organizacji, realizacji i publikacji sprawozdania z imprezy sportowej przez FREEDOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, przy ul. Runowej 37 oraz SOR-DREW S.A. z siedzibą w Świętochłowicach, przy ul. Sztygarskiej 26. Dane w postaci: nazwa drużyny, płeć, miasto, kategoria wiekowa, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) będą udostępniane na stronach Organizatora oraz właściwych Organizatorów Turniejów. Każdy zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji podanych wyżej celów.

VI. ZAPISY

Zapisy do poszczególnych Turniejów będą odbywać się wg zasad określonych przez właściwego Organizatora danego Turnieju.

VII. KLASYFIKACJA

 1. W ramach STREETBALL'OWEJ KRYSZTAŁOWEJ KULI odbędzie się 15 (piętnaście) turniejów organizowanych przez właściwych (miejscowych) Organizatorów.
 2. Aby drużyna zaliczała się do punktowanej klasyfikacji generalnej musi wziąć udział w co najmniej pięciu (5) turniejach. Za każdy udział w Turnieju (powyżej 4-ech turniejów) otrzymuje po 1 pkt za sam udział w każdym Turnieju.
  • Za udział w co najmniej 8 turniejach (ponad 50% turniejów) – drużyna otrzyma ekstra +5 pkt,
  • za udział w 10 turniejach dodatkowe 2pkt (w sumie + 7 pkt),
  • za udział w 12 turniejach dodatkowe 2 pkt (w sumie + 9 pkt),
  • za udział we wszystkich 15-tu Turniejachotrzymuje kolejne dodatkowe 5 pkt (w sumie ekstra +14pkt).
  Zatem za sam udział w Turniejach można zdobyć maksymalnie 29pkt (15 pkt + ekstra 14 pkt).
 3. Niezależnie od punktacji za udział w Turniejach drużyny mogą zbierać punkty za zajęte miejsce w klasyfikacji poszczególnych Turniejów.
 4. Dodatkowe punkty otrzymają drużyny sklasyfikowane na pierwszych czterech miejscach w danym Turnieju, w każdej kategorii wiekowej (I miejsce – 5 pkt, II miejsce – 3 pkt, III miejsce – 2 pkt, IV miejsce – 1 pkt).
 5. Każda drużyna w czasie całego cyklu musi występować pod tą samą nazwą, jeśli chce się wliczać do klasyfikacji generalnej STREETBALL'OWEJ KRYSZTAŁOWEJ KULI.
 6. Podstawowy skład zespołu liczy 3 + 1 rezerwowy, z czego co najmniej dwóch zawodników jest w drużynie na stałe przez cały cykl. Na każdym turnieju dopuszcza się zmianę maksymalnie dwóch zawodników. W końcowym rozrachunku przez cały cykl Turniejów w jednej drużynie może wystąpić maksymalnie 6-ciu zawodników. Nieliczone do klasyfikacji punktowej będzie wystąpienie sytuacji, w której w danej sklasyfikowanej punktowo drużynie wystąpiło dwóch zawodników z innej drużyny. Jeżeli drużyna nie zastosuje się do tego przepisu nie zostanie jej zaliczony dany udział w Turnieju do klasyfikacji generalnej, zarówno za udział, jak i za ewentualne zajęte miejsce w klasyfikacji.
 7. Aby drużyny zostały sklasyfikowane w danej kategorii wiekowej muszą pojawić się minimum 2 zespoły i rozegrane muszą zostać pomiędzy nimi mecze (mecz) w danym Turnieju.
 8. Za przekazanie wyników z poszczególnych Turniejów do Organizatora odpowiedzialni są właściwi Organizatorzy danego Turnieju.

VIII. ZWYCIĘZCY

Trzy najlepsze drużyny sklasyfikowane w ramach STREETBALL'OWEJ KRYSZTAŁOWEJ KULI w każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody w postaci pamiątkowych statuetek, dyplomów oraz niespodzianek. Nagrody zostaną wręczone podczas ostatniego Turnieju rozgrywanego w ramach STREETBALL'OWEJ KRYSZTAŁOWEJ KULI w Świętochłowicach w dniu 9. września 2018r.

IX. UWAGI KOŃCOWE

 1. Poszczególne Turnieje prowadzone są wg przepisów ustalonych przez właściwego Organizatora i mogą różnić się zasadami gry na poszczególnych Turniejach.
 2. Drużyna która zostanie zdyskwalifikowana podczas jednego z Turniejów, zostaje również zdyskwalifikowana z klasyfikacji generalnej STREETBALL'OWEJ KRYSZTAŁOWEJ KULI.
 3. Odwołania, protesty i kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
 4. Administratorem danych osobowych są: FREEDOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, przy ul. Runowej 37 oraz SOR-DREW S.A. z siedzibą w Świętochłowicach, przy ul. Sztygarskiej 26.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i ostatecznej interpretacji regulaminu.

Świętochłowice, kwiecień 2018r.